Projekty aktualne

Postaw na siebie!

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI  Numer umowy o Wartość projektu: Kwota dofinansowania:   Program: Okres realizacji: Beneficjent: Cel projektu:

OPERACJA KWALIFIKACJA

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r.Wartość projektu:12 851 744,66 złKwota dofinansowania:11 566 570,17 złProgram:Europejski Fundusz SpołecznyRegionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś...

Projekty archiwalne

W ogniu doświadczeń

„W ogniu doświadczeń” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i...

Lekarz weterynarii – przedsiębiorca i specjalista

  „Lekarz weterynarii – przedsiębiorca i specjalista” – realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. świętokrzyskiego,...

Akademia Certyfikacji

„Akademia Certyfikacji” – realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. śląskiego, skierowany do branży budowlanej. Fundacja...

Wzrost kompetencji lubelskiej branży budowlanej

„Wzrost kompetencji lubelskiej branży budowlanej” – realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. lubelskiego, skierowany do branży...

Zdobądź kwalifikacje – bądź konkurencyjny

Numer umowy o dofinansowanieRPPK.09.05.00-18-0031/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.Wartość projektu954 875,00 złKwota dofinansowania859 387,50 złProgramEuropejski Fundusz Społeczny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś....

Zdobądź zawód Kierownika Projektu!

Numer umowy o dofinansowanieRPPK.09.05.00-18-0036/16 z dnia 27 lipca 2017 r.Wartość projektu1 059 252,00 złKwota dofinansowania953 326,80 złProgramPodniesienie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zarządzania projektami przygotowujących do...

Akademia Kwalifikacji!

Numer umowy o dofinansowanieRPPK.09.05.00-18-0023/17 z dnia 5 kwietnia 2018 rokuWartość projektu1 354 692,00 złKwota dofinansowania1 219 222,80 złProgramEuropejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś....