OPERACJA KWALIFIKACJA

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie:

RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r.

Wartość projektu:

12 851 744,66 zł

Kwota dofinansowania:

11 566 570,17 zł

Program:

Europejski Fundusz Społeczny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji:

01.03.2019 – 30.11.2023

Beneficjent:

Lider Projektu: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.
Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu:

Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień/ certyfikatów itp. potwierdzających kwalifikacje do 30.11.2023 przez min. 1 287 Uczestników Projektu (441 K) spośród 3 214 Uczestników Projektu (1099 K) – os. dorosłych, zamieszkujących teren powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackiego poprzez uczestnictwo w kursach realzowanych w ramach projektu.

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

Aktualności

Ogłoszenie o VIII TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że VIII tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 13.02.2023 r. od godziny 12:00:01 do dnia 17.02.2023 r do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu „Operacja Kwalifikacja!” w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  – będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

 

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800