Wzrost kompetencji lubelskiej branży budowlanej

„Wzrost kompetencji lubelskiej branży budowlanej” – realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. lubelskiego, skierowany do branży budowlanej. Fundacja „INWENCJA” zrealizowała następujące szkolenia techniczne:

• Projektowanie CAD/CAM z modułem kosztorysowanie robót budowlanych (2 szkolenia dla 20 os.)

• Projektowanie CAD/CAM z modułem audytu/certyfikacji energetycznej (2 szkolenia dla 20 os.)

• Warunki kontraktowania FIDIC, w tym 16 godzin z zakresu Prawa Zamówień Publicznych (2 szkolenia dla 30 os.) Czas trwania projektu: 02.01.2012 – 30.11.2012