Projekty aktualne

OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE

Numer umowy o dofinansowanieFEPK.07.18-IP.01-0113/23-00Wartość projektu :Kwota dofinansowania:4 739 610,00 zł4 502 629,50 złProgramEuropejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacie 2021-2027 PRIORYTET nr FEPK.7...

OPIEKA BEZ BARIER

Numer umowy o dofinansowanieFEPK.07.18-IP.01-0111/23-00Wartość projektu :Kwota dofinansowania:5 021 245,00 zł4 770 182,75 złProgramEuropejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacie 2021-2027 PRIORYTET nr FEPK.7...

Projekty archiwalne

samoDZIELNI

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.08.03.00-18-0052/22Wartość projektu:1 824 864,00 złKwota dofinansowania:1 520 720,00 złProgram:Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja...

OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.08.03.00-18-0026/20-00Wartość projektu:2 926 773,00 złKwota dofinansowania:2 780 434,34 złProgram:Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

poMOCNA dłoń (WYPOŻYCZALNIA)

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.08.03.00-18-0018/21-00Wartość projektu:924 375,00 złKwota dofinansowania:878 156,25 złProgram:Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja...

S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.08.03.00-18-0025/20-00Wartość projektu:4 704 851,25 złKwota dofinansowania:4 209 603,75 złProgram:Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

Opieka Bez Barier

Numer umowy o dofinansowanieRPPK.08.03.00-18-0110/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.Wartość projektu5 054 250,00 złKwota dofinansowania4 801 537,50 złProgramEuropejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś....