Projekty aktualne

samoDZIELNI

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.08.03.00-18-0052/22Wartość projektu:1 824 864,00 złKwota dofinansowania:1 520 720,00 złProgram:Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja...

poMOCNA dłoń (WYPOŻYCZALNIA)

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.08.03.00-18-0018/21-00Wartość projektu:924 375,00 złKwota dofinansowania:878 156,25 złProgram:Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja...

Projekty archiwalne

OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.08.03.00-18-0026/20-00Wartość projektu:2 926 773,00 złKwota dofinansowania:2 780 434,34 złProgram:Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność

Numer umowy o dofinansowanie:RPPK.08.03.00-18-0025/20-00Wartość projektu:4 704 851,25 złKwota dofinansowania:4 209 603,75 złProgram:Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

Opieka Bez Barier

Numer umowy o dofinansowanieRPPK.08.03.00-18-0110/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.Wartość projektu5 054 250,00 złKwota dofinansowania4 801 537,50 złProgramEuropejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś....

OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE – program pomocy dla osób niesamodzielnych

Numer umowy o dofinansowanieRPPK.08.03.00-18-0072/18-00Wartość projektu3 499 254,50 złKwota dofinansowania3 324 291,77 złProgramEuropejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja...