Akademia Certyfikacji

„Akademia Certyfikacji” – realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. śląskiego, skierowany do branży budowlanej. Fundacja „INWENCJA” zrealizowała następujące szkolenia techniczne:

Obsługa programu do sporządzania świadectw energetycznych (11 szkoleń dla 165os.) Czas trwania projektu: 31.01.2011 – 29.06.2012