Zdobądź zawód Kierownika Projektu!

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0036/16 z dnia 27 lipca 2017 r.

Wartość projektu

1 059 252,00 zł

Kwota dofinansowania

953 326,80 zł

Program

Podniesienie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu.

Okres realizacji

01.04.2017 – 30.06.2018

Beneficjent

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu

Podniesienie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu.