Akademia Kwalifikacji!

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0023/17 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

Wartość projektu

1 354 692,00 zł

Kwota dofinansowania

1 219 222,80 zł

Program

Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś. Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

2018.06.01 – 2019.07.31

Beneficjent

Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu

Wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa podkarpackiego.

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada wzrost kwalifikacji mieszkańców województwa podkarpackiego, nabywanie nowych umiejętności oraz uprawnień w ramach następujących kwalifikowanych, certyfikowanych szkoleń:

1. IRATA Level 1

2. IRATA Level 2

3. Badania nieniszczące (Non-Destructive Testing):
a) Badania wizualne VT 1+2
b) Badania magnetyczno-proszkowe MT 1+2
c) Badania penetracyjne PT 1+2
d) Badania ultradźwiękowe UT 1+2

4. Spawanie
a) I stopień:
• MAG
• TIG
• 111 (elektryczne)
• 136 (proszkowe)
b) II stopień:
• MAG
• TIG
• 111 (elektryczne)
• 136 (proszkowe)
• 311 (gazowe)
c) III stopień:
• MAG
• TIG
• 111 (elektryczne)
• 136 (proszkowe)
• 311 (gazowe)

5. Obsługa urządzeń transportu bliskiego
a) Obsługa suwnic
b) Obsługa wózków
c) Operator wciągników
d) Operator wciągarek
e) Operator podestu ruchomego

6. Obsługa dronów:
a) UAVO VLOS
b) UAVO BVLOS
c) UAVO INS