Lekarz weterynarii – przedsiębiorca i specjalista

  „Lekarz weterynarii – przedsiębiorca i specjalista” – realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. świętokrzyskiego, skierowany do branży weterynaryjnej. Fundacja „INWENCJA” zrealizowała następujące szkolenia techniczne: Moduł II Choroby małych zwierząt – diagnostyka i leczenie” zakres tematyczny szkoleń obejmował zagadnienia: 1. „Alergie u psów i kotów – diagnostyka i leczenie (m.in. testy alergiczne i odczulanie)” 2. „Diagnostyka i leczenie chorób endokrynogennych 3. „Kurs ultrasonograficzny połączony z warsztatami. Badanie USG małych zwierząt” 

Moduł III „Hodowla bydła mlecznego” 1. „Profilaktyka i zwalczanie chorób wymienia na tle Stach. Ureus i Str. Uberis u krów mlecznych” 2. „Zarządzanie rozrodem w stadach krów mlecznych z wykorzystaniem nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych 3. „Zapobieganie zaburzeniom metabolicznym i trawiennym u bydła mlecznego”