W ogniu doświadczeń

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„W ogniu doświadczeń” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie kwalifikacji i uprawnień osób zatrudnionych w zawodzie strażaka z województwa podkarpackiego poprzez realizację szkoleń zawodowych, które odbywać się będą poza godzinami pracy. Fundacja „INWENCJA” zrealizowała m. in. następujące szkolenia techniczne:

  • Obsługa żurawia przeładunkowego typu HDS,
  • Kontrola i konserwacja aparatów dróg oddechowych firmy Fenzy.