DOLINA WIEDZY – wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw branży lotniczej województwa podkarpackiego

logo Fundusze Europejskie
logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” podjęła współpracę z Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z  o.o. w zakresie realizacji Projektu „DOLINA WIEDZY – wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorstw branży lotniczej województwa podkarpackiego” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. 

Cel główny Projektu: Rozwój kapitału ludzkiego podkarpackich firm branży lotniczej, skupionych w Dolinie Lotniczej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, zatrudnionych osób i przeszkolenie 512 pracowników do końca 2011 r. 

Cele szczegółowe:

  • Skrócenie czasu adaptacji nowozatrudnionych os. na stanowiskach: operatorów CNC, projektantów CAD/CAM, PM-ów, spawaczy TIG/MAG/MIG, elektryków SEP;
  • Zminimalizowanie skutków dekoniunktury gospodarczej poprzez podniesienie kwalifikacji kadr produkcyjnych i zwiększenie ich mobilności wewnątrz branżowej.

W ramach Projektu oferujemy Państwu możliwość nabycia certyfikatów wydawanych przez akredytowane lub cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje w ramach następujących rodzajów szkoleń:

  • Spawanie metodą TIG/MAG/MIG,
  • Operator CNC.