samoDZIELNI

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0052/22 Wartość projektu: 1 824 864,00 zł Kwota dofinansowania: 1 520 720,00 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII...

poMOCNA dłoń (WYPOŻYCZALNIA)

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0018/21-00 Wartość projektu: 924 375,00 zł Kwota dofinansowania: 878 156,25 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...