Postaw na siebie !

Ogłoszenie o II naborze do projektu „Postaw na siebie!”

Informujemy, że II nabór planowany jest w terminie:

13.06.2024 r. od godziny 10:00:01 do godziny 17:59:59

oraz

14.06.2024 r. od godziny 10:00:01 do godziny 17:59:59

Złóż formularz rekrutacyjny w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://postawnasiebie.edu.pl/formularz-rekrutacyjny – będzie to możliwe jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

 

Po złożeniu formularza w wersji on-line otrzymasz plik PDF z formularzem na adres mailowy, który został w nim podany. Wydrukuj go, podpisz w wyznaczonych miejscach i dołącz wymagane załączniki, w tym te potwierdzające prawidłowość punktów za spełnienie kryterium formalnego i kryteriów premiujących (jeśli dotyczy). Tak przygotowany formularz złóż osobiście lub drogą pocztową w Biurze Projektu „Postaw na siebie!” (ul. Przemysłowa 14/401, 35-105 Rzeszów) lub drogą pocztową na adres CDG Pro sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza, w terminie do 21.06.2024 r.

 

Informujemy, że w II naborze zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie maksymalnie 400 osób.

 

Masz pytania dotyczące rekrutacji? Skontaktuj się nami:

e-mail: rekrutacja@postawnasiebie.edu.pl
telefon: 663 155 533

Informujemy, że I nabór planowany jest od 19 lutego 2024 r.

od dnia 19.02.2024 r. od godziny 12:00:01 do dnia 23.02.2024 r do godziny 23:59:59
lub osiągniecia limitu 600 przesłanych formularzy. Formularze można wysyłać na stronie projektu