PORTRET INTYMNY 2016 – SLAVSKO – UKRAINA

W dniach 10–16 października w Slavsku na Ukrainie zrealizowany został autorski projekt Fundacji pt. „PORTRET INTYMNY”. Motywacją do realizacji projektu była potrzeba stworzenia możliwości nawiązania dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z różnej przynależności kulturowej.

Głównym celem projektu było propagowanie działań artystycznych z zakresu sztuki współczesnej, stanowiących wyraz budowania indywidualnych, subiektywnych, często intymnych sposobów postrzegania odmienności i podobieństwa międzykulturowego dwóch sąsiadujących ze sobą narodów (Polski i Ukrainy).

Działania warsztatowe, podczas których młodzież, którą łączy wspólna pasja do sztuki współczesnej, mogła zbliżyć się do siebie i odkryć podobieństwa, wspólne korzenie i w konsekwencji przezwyciężyć stereotypy w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Organizacją projektu zajęła się Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” przy współpracy z lwowskim Muzeum Idei.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Więcej szczegółów na stronie projektu:  www.portretintymny.pl