OPIEKA BEZ BARIER

Szanowni Państwo,

informujemy, że I nabór rekrutacji do Projektu „OPIEKA BEZ BARIER” rozpocznie się dnia 17.06.2024 r.  i będzie trwał do 28.06.2024  r. 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy uzupełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (do pobrania na stronie projektu www.opiekabezbarier.com ) do Biura Projektu w godzinach jego pracy tj.:

Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza – w poniedziałki g. 14:00 – 18:00, oraz wtorek – piątek g. 7:30 – 11:30.

Następujące drogi i formy dostarczenia dokumentów:

  1. Osobiste stawiennictwo w Biurze Projektu –

(z obowiązkiem umówienie się z co najmniej 24h wyprzedzeniem na konkretny dzień oraz konkretną godzinę wizyty dla osób które potrzebują pomocy przy wypełnieniu formularza)

UWAGA! osoby nieumówione mają możliwość wyłącznie pozostawienia dokumentów bez możliwości ich skonsultowania z Pracownikiem Biura Projektu.

Umawianie wizyt możliwe za pomocą:

  1. Pocztowo na adres Biura Projektu: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – decyduje data wpływu do Biura Projektu.
  2. W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa oraz nadania pocztą prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji na infolinie Biura Projektu: 663 155 533 lub e-mail: biuroozrp@fundacjainwencja.pl

NA KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH składa się z:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zał. 1 do Regulaminu: Formularz rekrutacyjny

Zał. 1 do Formularza: Klauzula RODO

Zał. 2 do Formularza: Oświadczenie o dochodach (jeśli dotyczy)

Zał. 3  do Formularza Zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo w Projekcie (jeśli dotyczy)

Zał. 4 do Formularza Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamych uslug