AUTOPORTRET INTYMNY 2017 – DYLĄGÓWKA – POLSKA

W dniach od 25 września do 1 października  2017 r. w Dylągówce  na Podkarpaciu zrealizowany został projekt „AUTOPORTRET INTYMNY”. Była to konfrontacja postaw i tendencji twórczych współczesnej sztuki „młodych” Polski i Ukrainy, w odniesieniu do przeszłości i osobistych historii rodzinnych. Projekt „AUTOPORTRET INTYMNY” jest kontynuacją projektu „PORTRET INTYMNY”, który Fundacja „INWENCJA” z Muzeum Idei zorganizowała w ubiegłym roku. Idea i forma projektu tak bardzo spodobała się  uczestnikom, jak i organizatorom, że postanowili uczynić to wydarzenie cyklicznym.

Idea projektu:

Każdy posiada jakąś historię, w każdej rodzinie jest jakaś postać, która stała się ważna – dziadek czy babcia – przodkowie, o których nie myślimy na co dzień. Jednak podświadomie odnosimy się do tej osoby w postrzeganiu rzeczywistości, podejmowaniu decyzji, postępowaniu. Nasi bliscy wychowywali nas w odniesieniu do przeszłego pokolenia. W domach zbieramy pamiątki czy zdjęcia – artefakty, które są dla nas śladem. Zbiór tych rzeczy oraz opowieści tworzą obraz tej osoby. Chodzi o głębsze jej poznanie, a tym samym odniesienie jej do nas samych. Uczestnicy mieli za zadanie pokazać siebie przez pryzmat historii swojej rodziny, zebranych pamiątek.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”, natomiast partnerem ze strony ukraińskiej było mieszczące się we Lwowie Muzeum Idei.  Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Więcej szczegółów na stronie projektu:  www.portretintymny.pl