samoDZIELNI

24.04.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że II nabór rekrutacji do Projektu „samoDZIELNI” rozpocznie się dnia 15.05.2023 r.  i będzie trwał do 26.05.2023 r. 

11.04.2023

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert do 19.04.2023r,  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Świadczenie usługi serwisowej dla 80 szt. opasek teleopieki”

NUMER POSTĘPOWANIA: 03/83/2023/SD

w związku z realizacją projektu pt.: „samoDZIELNI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Zapytanie ofertowe – 03832023 SD

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

11.04.2023

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert  do 19.04.2023 r w odpowiedzi na zapytanie ofertowe: „Świadczenie usług monitorowania systemu teleopieki.”

NUMER POSTĘPOWANIA: 04/83/2023/SD

w związku z realizacją projektu pt.: „samoDZIELNI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

samoDZIELNI – zapytanie ofertowe

samoDZIELNI – zał. 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

samoDZIELNI – zał. 2

samoDZIELNI – zał. 3

samoDZIELNI – zał. 4

samoDZIELNI – zał. 5

 

 

27.02.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że I nabór rekrutacji do Projektu „samoDZIELNI” rozpocznie się dnia 20.03.2023 r.  i będzie trwał do 31.03.2023 r.