Szanowny Użytkowniku!

W trosce o bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych, stworzyliśmy zbiór zasad, które Cię dotyczą w przypadku korzystania z możliwości naszej witryny internetowej.

Zapisy Polityki Prywatności uwzględniają przepisy RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Pojęcia:

Administrator – jest to Administrator Danych Osobowych, który jest podmiotem zarządzającym danymi i przetwarzającym Twoje dane.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego zapisy obowiązują nas od 25 maja 2018 r.

Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)

 

§ 1

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA, ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000280009.

§ 2

  1. Strona internetowa jest przede wszystkim miejscem, gdzie możesz pozyskać informacje na temat Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA, ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów, (Administratorem danych osobowych pozostawianych w trakcie każdorazowej wizyty na stronie https://fundacjainwencja.pl/ jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA).
  2. Dane dotyczące każdej wizyty na naszej stronie internetowej są zbierane automatycznie. Dotyczy to m.in. takich danych jak: adres IP komputera, typ przeglądarki, itp.
  3. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem strony internetowej przeznaczone są wyłącznie na użytek Administratora.
  4. Strona internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych.
  5. Na naszej witrynie znajdziesz dane kontaktowe, poprzez które możesz skontaktować się z przedstawicielami spółek. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty e-mail, formularza kontaktowego przekazujesz nam dobrowolnie swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je w celu nawiązania kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi.

§ 3

Celem przetwarzania danych osobowych są:

  1. Umożliwienie zapoznania się przez Użytkownika w profilem działalności Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA;
  2. Udzielanie odpowiedzi po nawiązaniu kontaktu przez Użytkownika poprzez dane teleadresowe udostępnione przez Administratora, tym samym umożliwienie kontaktu z przedstawicielami wskazanych podmiotów;
  3. W celach statystycznych (np. dot. ilości wejść na stronę internetową) i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich, co jest zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b), c), f) rozporządzenia
  4. W celu zgodnym z treścią udzielonych Administratorowi zgód (art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia), które będą mogły zostać pozyskane w sposób wyraźny i dorozumiany.

§ 4

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub/i umownym. Zbieranie danych takich jak adres IP komputera przez system informatyczny związane jest z korzystaniem z naszej witryny internetowej. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości kontaktu oraz zapoznania się z obszarami działalności spółek. Brak akceptacji zbierania danych w systemie informatycznym wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji przez użytkownika strony o zaprzestaniu korzystania z witryny internetowej.

§ 5

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 6

Twoje dane osobowe zbierane w systemie informatycznym będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów przetwarzania.

Adresy IP komputera będą przechowywane do celów analitycznych.

Dane podane w sposób dobrowolny w celach kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą udostępniane w celach marketingowych.

§ 7

Z uwagi na fakt, że witryna https://fundacjainwencja.pl/ ma charakter informacyjny, nie stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

§ 8

Witryna korzysta z plików cookies (ciasteczek).

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, w tym do celów marketingowych, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

§ 9

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

§ 10

Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Dane Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

§ 11

Możesz się skontaktować się z Administratorem poprzez podane dane adresowe praz pod adresem e-mail: rodo@fundacjainwencja.pl.