Oferta Fundacji w zakresie specjalistycznych usług z zakresu energetyki odnawialnej:  

1. Analiza warunków anemometrycznych wraz z optymalizacją efektywności farmy wiatrowej

Usługa polega na analizie warunków anemometrycznych wraz z optymalizacją efektywności farmy wiatrowej, która obejmie przygotowanie raportu przewidywalności klimatu lokalnego, analizę szczegółowej produktywności turbiny wiatrowej, parku wiatrowego, zespołu farm wiatrowych, analizę przeszkód terenowych i obliczanie ich wpływu na produktywność turbin (szorstkość).

2. Analizy warunków środowiskowych

Analiza warunków środowiskowych, która obejmie możliwość tworzenia wizualizacji, nakładanie projektów na mapy cyfrowe, wizualizacja efektów stroboskopowych oraz zacienienia, obliczanie i dokumentacja widoczności turbin z każdego kąta, obliczanie wielkości obszarów z różnym stopniem widoczności turbin, przedstawienie projektu turbiny lub obiektu 3D na zdjęciu krajobrazu w celu prawidłowego pokazania wrażeń wizualnych turbiny wiatrowej lub parku wiatrowego, możliwość kreowania sztucznego krajobrazu w postaci siatki, tworzenie sztucznej tekstury powierzchni lokalizacji. Obliczanie i dokumentacja oddziaływania na środowisko dla każdego sąsiada projektu turbiny, w szczególności hałasu, migotania i widoczności.

3. Maksymalizacja energii elektrycznej wytworzonej przez farmy wiatrowej, przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko

Maksymalizacja energii elektrycznej wytworzonej przez farmy wiatrowej, przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko – prawidłowe rozmieszczenie turbin wiatrowych.

4. Opracowywanie dokumentacji

Prowadzenie dokumentacji, nie tylko dla energetyki wiatrowej ale również innych przedsięwzięć.

5. Analizy możliwości przyłączeniowych dla planowych farm wiatrowych wraz z opracowaniem wewnętrznej infrastruktury

Analizy możliwości przyłączeniowych dla planowych farm wiatrowych wraz z opracowaniem wewnętrznej infrastruktury, które obejmą wykonywanie pełnych obliczeń wielkości promieniowania elektrycznych systemów sieciowych (pojedyncza turbina jak również zespół elektrowni) z uwzględnieniem wymagań i obowiązujących przepisów; projektowanie układu elektrycznego farm wiatrowych (przeciążenie transformatorów, kabli i linii; obliczanie wielkości kondensatora; obliczanie długości podziemnych kabli i linii napowietrznych; obliczanie strat elektrycznych przewodów i kabli, linii i transformatorów; obliczanie rocznej produkcji energii biernej i zużycie turbiny, przewodów, transformatorów, linii i ich wartość roczna).

6. Badanie potencjału słonecznego

Badanie i analiza potencjału słonecznego pod planowane inwestycje farm fotowoltaicznych (w tym m.in.  określenie opłacalności, dobór paneli do panujących warunków, dobór kąta ustawienia paneli, analiza wieloczynnikowa w zakresie wielkości i lokalizacji farmy fotowoltaicznej).