Numer umowy o dofinansowanie RPPK.09.05.00-18-0036/16 z dnia 27 lipca 2017r.
Wartość projektu 1 059 252,00 zł
Kwota dofinansowania 953 326,80 zł
Program Europejski Fundusz Społeczny – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś. Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie -Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Okres realizacji 01.04.2017 – 30.06.2018
Beneficjent Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektu Podniesienie kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w kursach z zarządzania projektami przygotowujących do certyfikacji International Project Management Association 4-L-C na poziomie D, umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu.

POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCÓW:

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizację usługi egzaminu certyfikacyjnego IPMA poziom D w wyniku którego, uczestnik będzie mógł otrzymać certyfikat IPMA poziom D (Project Management Associate) w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe polegające na zakup systemu webinaryjnego przeznaczonego do realizacji indywidualnych konsultacji pomiędzy uczestnikami szkoleń a trenerem oraz zakup i konfiguracja wirtualnej przestrzeni do przeprowadzenia zajęć z obsługi narzędzia informatycznego wspierającego zarządzanie projektami w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe polegające na wynajmie sal szkoleniowych w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych:

2017-INW-2_Zapytanie ofertowe w tybie rozeznania rynku – sala

2017-INW-2_Załącznik 1 Formularz ofertowy

2017-INW-2_Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe polegające na zapewnieniu i dostarczeniu wyżywienia uczestnikom szkoleń w postaci:  Serwisu kawowego i Zestawu obiadowego w ramach i w celu realizacji projektu „Zdobądź zawód Kierownika Projektu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

~~~

Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku -mat.szkoleniowe na „Przygotowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia IPMA D (195 osób)”.