Numer umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0072/18-00
Wartość projektu 3 499 254,50 zł
Kwota dofinansowania 3 324 291,77 zł
Program Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Okres realizacji 01.07.2019 – 31.03.2021
Beneficjent Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektu Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

 

2021.04.30

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 04.05 (wtorek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

2021.03.10

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 10-12.03 Biuro Projektu będzie nieczynne.

2021.01.14

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 15 – 18.01 br. Biuro Projektu będzie nieczynne.

2020.12.23

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, że w dniach 24 – 31.12 Biuro Projektu będzie zamknięte.

Życzymy PIĘKNEGO, PRAWDZIWEGO, RODZINNEGO zbliżającego się Cudownego Czasu!

Do zobaczenia / do usłyszenia w Nowym – oby LEPSZYM Roku 2021r.!

2020.10.30:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 02.11.br. (poniedziałek) Biuro Projektu w Mielcu zostanie zamknięte, aż do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że do kontaktu w sprawie Projektu zapraszamy następującymi drogami:

 • Telefonicznie: 663 155 533
 • Mailowo: ppsiuk@fundacjainwencja.pl
 • Pocztowo: Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”, ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów.

 

2020.03.11:

UWAGA!
W ślad za ruchami władz Państwa oraz nadrzędnych Operatorowi Urzędów w aktualnej sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem epidemiologicznym Operator podjął decyzję o zamknięciu na kontakt bezpośredni Biura Projektu „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE – program pomocy dla osób niesamodzielnych” w Mielcu z dniem 11.03.2020r. (do odwołania).

Wszelkie dokumenty prosimy nadawać drogą pocztową. Informacji nieprzerwanie udzielamy pod numerem telefonu: 603 975 000.

2019.12.20:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 23.12. – 31.12.2019r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Zapraszamy w Nowym Roku – oby 2020 był pełen wspaniałych chwil, przepełnionych szczęściem, radością, miłością!

2019.11.20:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 20.11 oraz 21.11.2019r. informacja telefoniczna jest NIECZYNNA z powodów technicznych.  Za utrudnienia przepraszamy.

 

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania w ramach dwóch zadań:

 1. Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania
 2. Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

Projekt w liczbach:

 • 170 osób niesamodzielnych
 • 60 uczestników w 2019r. oraz 110 uczestników w 2020r.
 • 170 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.
 • monitoring funkcji życiowych 24h/dobę.
 • min. 25 opiekunów/opiekunek
 • opieka w wymiarze 3h/dzień przez okres około 5 miesięcy
 • w przypadku, gdy dochód Uczestnika Projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opiekę higieniczną
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 • monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 170 osób niesamodzielnych spełniających warunki:

 • mieszkańcy terenu powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego
 • osoby niesamodzielne – chore, wymagające opieki
 • osoby samotne – osoby samotnie gospodarujące, niepozostające w związku małżeńskim, nieposiadające zstępnych ani wstępnych /lub;
 • osoby gospodarujące – osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości /lub;
 • osoby w rodzinie – gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości.

REKRUTACJA:

Rekrutacja ma charakter otwarty oraz prowadzona jest zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Biura Projektu, oraz odbywa się w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu:
 • Kandydat wypełnia dokumenty rekrutacyjne dostępne na Stronie Internetowej lub w Biurze Projektu
 • Kandydat może przesłać mailem skan wypełnionych dokumentów – z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów osobiście lub drogą pocztową
 • Kandydat dostarcza podpisane dokumenty w oryginale do Biura Projektu.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji (ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych: spełnienie kryteriów formalnych i premiujących).

Przyjęcie do projektu odbywa się na zasadzie miesięcznych list rankingowych tj. lista rankingowa utworzona ze zgłoszeń, które wpłynęły w danym miesiącu zostanie opublikowana w miesiącu kolejno następującym po miesiącu złożenia formularza.

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do uzyskania liczby 170 uczestników projektu do 31.03.2021r.

LISTY RANKINGOWE:

Nr 1 – sierpień 2019r.

Nr 2 – wrzesień 2019r.

Nr 3 – październik 2019r.

Nr 4 – listopad 2019r.

Nr 5 – grudzień 2019r.

Nr 6 – styczeń 2020r.

 

DANE KONTAKTOWE:

Biuro Projektu:

ul. Krótka 1, 39-300 Mielec

Tel. 603 975 000

e-mail: opieka-mielec@fundacjainwencja.pl

Godziny pracy Biura Projektu:

pn. 10:00 – 18:00, wt. – pt. 07:00 – 15:00

 

POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCÓW:

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Zakup opasek monitoringowych do teleopieki (nr postępowania: 01/83/2019/OZRP) w związku z realizacją projektu pt.: „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE – program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Świadczenie usług monitorowania systemu teleopieki (nr postępowania: 02/83/2019/OZRP) w związku z realizacją projektu pt.: „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE – program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Bazie Konkurencyjności na świadczenie usług opiekuńczych (nr postępowania: 03/83/2019/OZRP) w związku z realizacją projektu pt.: „OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE – program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

logo_opieka z ręką na pulsie