Numer umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0110/17 z dnia 29 grudnia 2017r.
Wartość projektu 5 054 250,00 zł
Kwota dofinansowania 4 801 537,50 zł
Program Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
Okres realizacji 01.03.2018 – 31.12.2020
Beneficjent Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektu Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

 

2021.04.30

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 04.05 (wtorek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

2021.03.10

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 10-12.03 Biuro Projektu będzie nieczynne.

2021.01.14

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 15 – 18.01 br. Biuro Projektu będzie nieczynne.

2020.12.23

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, że w dniach 24 – 31.12 Biuro Projektu będzie zamknięte.

Życzymy PIĘKNEGO, PRAWDZIWEGO, RODZINNEGO zbliżającego się Cudownego Czasu!

Do zobaczenia / do usłyszenia w Nowym – oby LEPSZYM Roku 2021r.!

2020.10.30:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.br. (poniedziałek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

2020.03.11:

UWAGA!
W ślad za ruchami władz Państwa oraz nadrzędnych Operatorowi Urzędów w aktualnej sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem epidemiologicznym Operator podjął decyzję o zamknięciu na kontakt bezpośredni Biura Projektu „OPIEKA BEZ BARIER – program pomocy dla osób niesamodzielnych” w Świlczy z dniem 11.03.2020r. (do odwołania).

Wszelkie dokumenty prosimy nadawać drogą pocztową. Informacji nieprzerwanie udzielamy pod numerem telefonu: 663 155 533.

2020.02.17:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 17.02.2020r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 17:00.

2020.02.10:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 10.02.2020r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

2020.02.06:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 06.02 – 28.02.2020r., informacja telefoniczna jest NIECZYNNA z powodów technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

2020.02.03:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 03.02.2020r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

2020.01.17:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 17.01 – 27.01.2020r. informacja telefoniczna jest NIECZYNNA z powodów technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

2019.12.20:

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 23.12. – 31.12.2019r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Zapraszamy w Nowym Roku – oby 2020 był pełen wspaniałych chwil, przepełnionych szczęściem, radością, miłością!

2019.12.16:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 16.12.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15.30.

2019.12.09:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 09.12.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15.30.

2019.11.20:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 20.11.2019r. informacja telefoniczna jest NIECZYNNA z powodów technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

2019.10.14:

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 14.10.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15.30.

16.09.2019r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 16.09.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

02.09.2019r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 02.09.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

14.08.2019r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada objęcie usługami opiekuńczymi osoby niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania w ramach dwóch zadań:

 1. Usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania
 2. Nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych

Projekt w liczbach:

 • 300 osób niesamodzielnych
 • 60 uczestników w 2018r., 120 uczestników w 2019r., oraz 120 uczestników w 2020r.
 • 300 opasek telemetrycznych monitorujących parametry życiowe z funkcją S.O.S.
 • Monitoring funkcji życiowych 24h/dobę.
 • min. 25 opiekunów/opiekunek
 • Opieka w wymiarze 3h / dzień przez okres około 5 miesięcy
 • W przypadku, gdy dochód uczestnika projektu przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego obowiązuje go częściowa odpłatność za usługi w wysokości jedynie 5% ich wartości.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
 • opieka higieniczna
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem
 • monitoring funkcji życiowych przy użyciu opasek telemetrycznych

CEL:

Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 300 osób niesamodzielnych spełniających warunki:

 • mieszkańcy powiatu rzeszowskiego/miasta Rzeszów
 • osoby niesamodzielne – chore, wymagające opieki, po hospitalizacji w ostatnich 6 msc.
 • Osoba samotna – osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim, nieposiadająca zstępnych ani wstępnych /lub;

Osoba gospodarująca – osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić takiej opieki mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości /lub;

Osoba w rodzinie – gdy rodzina nie może z uzasadnionych przyczyn zapewnić takiej opieki, mimo wykorzystywanych uprawnień, zasobów i możliwości.

REKRUTACJA:

Rekrutacja ma charakter otwarty oraz prowadzona jest zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Biura Projektu, oraz odbywa się w następujący sposób:

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu:
 • kandydat wypełnia dokumenty rekrutacyjne dostępne na Stronie Internetowej lub w Biurze Projektu
 • kandydat może przesłać mailem skanu wypełnionych dokumentów – z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów  osobiście lub drogą pocztową.
 • aby spełnić kryteria formalne kandydat musi dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Projektu.

Na komplet dokumentów składa się:

2. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji (ocena złożonych dok. rekrut. ­ kryteria formalne i premiujące)

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, aż do uzyskania liczby 300 uczestników projektu do 31.12.2020r. w następującym podziale: 60 uczestników w 2018r., 120 uczestników w 2019r., oraz 120 uczestników w 2020r.

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.

LISTY RANKINGOWE:

2018.11 lista rankingowa

2018.12 lista rankingowa

DANE KONTAKTOWE:

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa

Osoba kontaktowa: Joanna Matyszczak

Tel. 663 155 533

e-mail: jmatyszczak@fundacjainwencja.pl

REKRUTACJA:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 04.02.2019r.  – 08.02.2019r. Biuro Projektu nie będzie czynne.  Za utrudnienia przepraszamy.

POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCÓW:

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Świadczenie usług monitorowania systemu teleopieki – powtórzenie w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA BEZ BARIER program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Świadczenie usług monitorowania systemu teleopieki w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA BEZ BARIER program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na powtórzone zapytanie ofertowe na Świadczenie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie zaoferowanej liczby opiekunów w miejscu zamieszkania i/lub przebywania osoby niesamodzielnej w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA BEZ BARIER program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na powtórzone zapytanie ofertowe na zakup opasek monitoringowych do teleopieki wraz z systemem obsługującym w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA BEZ BARIER program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Świadczenie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie zaoferowanej liczby opiekunów w miejscu zamieszkania i/lub przebywania osoby niesamodzielnej w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA BEZ BARIER program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup opasek monitoringowych do teleopieki wraz z systemem obsługującym w ramach i w celu realizacji projektu „OPIEKA BEZ BARIER program pomocy dla osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.