Numer umowy o dofinansowanie RPPK.09.05.00-18-0023/17 z dnia 5 kwietnia 2018 roku
Wartość projektu 1 354 692,00 zł
Kwota dofinansowania 1 219 222,80 zł
Program Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś. Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Okres realizacji 2018.06.01 – 2019.07.31
Beneficjent Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”
Cel projektu Wzrost kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa podkarpackiego.

O PROJEKCIE:

Projekt zakłada wzrost kwalifikacji mieszkańców województwa podkarpackiego, nabywanie nowych umiejętności oraz uprawnień w ramach następujących kwalifikowanych, certyfikowanych szkoleń:
1. IRATA Level 1
2. IRATA Level 2
3. Badania nieniszczące (Non-Destructive Testing):
a) Badania wizualne VT 1+2
b) Badania magnetyczno-proszkowe MT 1+2
c) Badania penetracyjne PT 1+2
d) Badania ultradźwiękowe UT 1+2
4. Spawanie
a) I stopień:
• MAG
• TIG
• 111 (elektryczne)
• 136 (proszkowe)
b) II stopień:
• MAG
• TIG
• 111 (elektryczne)
• 136 (proszkowe)
• 311 (gazowe)
c) III stopień:
• MAG
• TIG
• 111 (elektryczne)
• 136 (proszkowe)
• 311 (gazowe)
5. Obsługa urządzeń transportu bliskiego
a) Obsługa suwnic
b) Obsługa wózków
c) Operator wciągników
d) Operator wciągarek
e) Operator podestu ruchomego
6. Obsługa dronów:
a) UAVO VLOS
b) UAVO BVLOS
c) UAVO INS

CEL:

Zwiększenie kwalifikacji mieszkańców województwa podkarpackiego.

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowi 193 osoby spełniające warunki:

  • mieszkańcy województwa podkarpackiego,
  • są zainteresowani zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
  • osoby starsze ( +50 ) / osoby o niskich kwalifikacjach.

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty oraz prowadzona jest zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej, oraz odbywa się w następujący sposób:
1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu:
a) kandydat wypełnia dokumenty rekrutacyjne dostępne na Stronie Internetowej Projektu lub w Biurze Projektu
b) kandydat może złożyć dokumenty w formie elektronicznej poprzez formularz elektroniczny albo skan wypełnionych dokumentów przesłać mailem – z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów w wersji pełnokolorowej osobiście lub drogą pocztową.
c) aby spełnić kryteria formalne kandydat musi dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Projektu.

2. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji (ocena złożonych dok. rekrut. ¬ kryteria formalne i premiujące)

3. Poinformowanie kandydatów o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (telefonicznie i/lub mailowo)

Na komplet dokumentów składa się:

  • formularz rekrutacyjny
  • podpisany regulamin rekrutacji
  • oświadczenie o stanie zdrowia
  • test widzenia (dotyczy szkolenia nr 3, tj. Badania nieniszczące)

UWAGA !

  • Dokumenty muszą być wydrukowane w wersji pełnokolorowej,
  • Każda strona dokumentów musi być zaparafowana przez Kandydata.

APLIKUJ

Regulamin przewiduje możliwość rekrutacji uzupełniającej na podstawie list rankingowych i rezerwowych.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zwani Uczestnikami Projektu (UP) zobligowani będą do wpłaty należności z tytułu odbywanych szkoleń w wysokości 10% wartości danego szkolenia. Niska kwota nie będzie stanowiła bariery, wręcz przeciwnie będzie miała funkcję motywującą.

LISTY RANKINGOWE:

2018.08 lista rankingowa

2018.09 lista rankingowa

2018.10 lista rankingowa

2018.10 lista rezerwowa

2018.11 lista rankingowa

2018.11 lista rezerwowa

DANE KONTAKOWE:

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”
Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza
Tel. 663 155 533
e-mail: jgarbacik@fundacjainwencja.pl
Czynne w poniedziałki w godzinach 10.00 – 18:00, a także od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: http://projektyszkoleniowe.pl/

 

REKRUTACJA:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 04.02.2019r.  – 08.02.2019r. Biuro Projektu nie będzie czynne.  Za utrudnienia przepraszamy.

 

POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCÓW:

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń z dostępu linowego w systemie IRATA LEVEL I oraz IRATA LEVEL II – Direct Entry” w ramach i w celu realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

~~~

FRSG Inwencja zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń spawania st. I, II, III, badań nieniszczących UT, VT, PT, MT oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego” w ramach i w celu realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.