EDUKACJA I DORADZTWO Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA na zlecenie NOT oddział w Tarnowie realizuje wsparcie doradcze skierowane dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw sektora produkcyjnego. Usługa doradcza świadczona przez Fundację polega m.in. na:

  • przybliżeniu konkretnych możliwości modernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną
  • analizie opcji modernizacyjnych – w zakresie systemów, w tym także możliwości wykorzystania rozwiązań zw. z odnawialnymi źródłami energii i termomodernizacją
  • analizie wpływu na środowisko – określenie aktualnego stanu oraz przyszłego, po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań m.in. ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
  • polityka zarządzania rozwiązaniami w zakresie energii i ochrony środowiska

W ramach realizowanej usługi wsparciem objęte zostanie 100 przedsiębiorstw z terenu Polski.