USŁUGI OPIEKUŃCZE I TELEOPIEKA – W TWOIM DOMU – DLA CIEBIE!

  • wykwalifikowana kadra opiekunów/opiekunek
  • opieka dla niesamodzielnych w miejscu zamieszkania
  • Indywidualny Plan Wsparcia dopasowany do Twoich potrzeb!

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA – dla każdego Uczestnika opaski telemetryczne badające parametry życiowe z funkcją S.O.S.!

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
  • opieka higieniczna
  • pielęgnacja zalecona przez lekarza
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem

DLA KOGO ?

  • osoby niesamodzielne – chore, wymagające opieki, po hospitalizacji
  • mieszkańcy powiatów: mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego. rzeszowskiego i miasta Rzeszów,
  • osoby samotne, osoby samotnie gospodarujące, osoby w rodzinie

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – zapytaj o szczegóły

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”
Ul. Lwowska 64
35-301 Rzeszów

Telefon: 663 155 533

________________________________________

TWÓRCZY FERMENT W PUSTOSTANACH

Drukowanie

Fundacja w ramach projektu Twórczy ferment w pustostanach miała przyjemność przeprowadzić DIAGNOZĘ  POTENCJAŁU SPOŁECZNO – KULTURALNĄ  MIESZKAŃCÓW we wsi Dąbrówki i Wola Mała w Gminie Czarna koło Łańcuta. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE.

Celem działań przeprowadzonych w ramach diagnozy jest swego rodzaju „wywołanie twórczego fermentu” podczas którego mieszkańcy i pracownicy lokalnych instytucji kultury będą mogli odpowiedzieć sami sobie na istotne pytania:

– czy są świadomi tego jakim potencjałem kulturotwórczym (materialnym i niematerialnym) dysponują?

– czy są w stanie wykorzystać go do realizacji samodzielnych inicjatyw?

– czy uświadamiają sobie, że sami mogą wpływać na zmianę obecnej tutejszej rzeczywistości?

Efektem badań miało być poznanie i zaangażowanie liderów zmiany społeczno-kulturalnej najbliższego otoczenia, wzmocnienie więzi pomiędzy działającymi we wsiach organizacjami, liderami, instytucjami, w obszarze kultury. Także wzmocnienie potencjału, jaki posiadają te wsie – głównie rozumianych, jako pomysły, zdolności i aktywności jej mieszkańców.

Badanie zostało zrealizowane łącznie na grupie około 120 osób podczas dziewięc  różnego typu spotkań badawczych w miejscowościach Dąbrówki i Wola Mała w Gminie Czarna w kwietniu 2017 roku.

Badaczami byli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej, współpracownicy oraz członkowie Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA, a także mieszkańcy Gminy Czarna.

Wydaje się, że najbardziej efektywnym działaniem, którym można by zainteresować mieszkańców jest „spontaniczny” happening w centrum miejscowości, podczas którego można by badać reakcje przechodniów. Jednak małe miejscowości często nie posiadają miejsc, w których na co dzień, czy nawet od święta gromadziłaby się większa grupa osób. Dlatego też zdecydowano, że działania zaplanowane  zostaną w miejscowych szkołach i ośrodkach kultury, w tym w pomieszczeniach pustostanów.

Diagnoza stanu posiadania, zbadanie świadomości istniejącego potencjału automatycznie wiązała się z pojawiającymi się planami na przyszłość, marzeniami i pomysłami na inicjatywy.

Na początku świadomość, że na jakość życia wspólnoty można wpływać angażując się samemu w realizację mniejszych działań – była w pewnym sensie odkrywcza. W miarę rozmów, oglądania prezentacji, malowania na ścianie okazywało się, że jest wiele miejsc, osób, tradycji, które zbyt rzadko są widoczne w lokalnej społeczności  albo nawet w ogóle nie korzystano z ich potencjału.

Działania te uświadomiły mieszkańcom potencjał jaki posiadają,  zwróciły uwagę na obszary wartościowe dla obu miejscowości oraz na zasoby, które należy lepiej wykorzystać i docenić. Pokazały możliwości aktywnego tworzenia lokalnego życia kulturalnego przy wsparciu mieszkających tu zdolnych i pomysłowych osób.  Mieszkańcy zostali zmotywowani niejako do przejęcia inicjatywy „we własne ręce”, do działania, nie biernego czekania na zmianę. Złożone propozycje inicjatyw są wynikiem powyższych działań. Każda z nich przewiduje czerpanie z  lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w każdej przewidywane jest zaangażowanie  lokalnych liderów, działaczy, artystów, zespoły.

Pomysły na inicjatywy, o których już w trakcie diagnozy rozmawiali mieszkańcy związane były z trwałym  zagospodarowaniem  przestrzeni publicznych, pustostanów. Mieszkańcy postrzegali  niewykorzystane obiekty jako dużą stratę dla społeczności i tutejszego życia kulturalnego. Prowadzone badania uświadomiły także pracownikom lokalnych ośrodków kultury, że zmiana obecnej rzeczywistości wymaga o wiele większego ich zaangażowania niż miało to miejsce dotychczas.

Działania w ramach badań widocznie podniosły poziom świadomości społecznej o zasobach/ potencjale miejscowości. Zebranie i podsumowanie zasobów/potencjału miejscowości  przyczyniło się do  zmotywowanie mieszkańców do zaangażowania w życie społeczno-kulturalne gminy i złożenia projektów na konkurs na lokalne inicjatywy.

Konkurs na inicjatywy lokalne wygrały: Pracownia ZPT, Mobilny ogród spotkań, Kulturalni Kulinarni oraz Anioły są wśród nas.

szczegółowe informacje: GOK CZARNA / TWÓRCZY FERMENT W PUSTOSTANACH

STROJE PIŁKARSKIE

Młodzi piłkarze „Stali Rzeszów” grają już w nowych strojach zakupionych dzięki wsparciu naszej Fundacji.

Grupowe_

Miło mam poinformować, że kolejny raz nasza FUNDACJA pomoże dzieciom spędzającym czas wolny w Klubie ZKS „STAL” Rzeszów, poprzez zakup potrzebnego sprzętu sportowego. Poprzez piłkę nożną dzieci uczą się współzawodnictwa i sportowej rywalizacji, co na pewno przyniesie wymierne korzyści w przyszłości. Cieszymy się, że możemy mieć w tym swój udział.