AUTOPORTRET INTYMNY 2017 – DYLĄGÓWKA – POLSKA

W dniach od 25 września do 1 października  2017 r. w Dylągówce  na Podkarpaciu zrealizowany został projekt „Autoportret intymny”. Była to konfrontacja postaw i tendencji twórczych współczesnej sztuki „Młodych” Polski i Ukrainy w odniesieniu do przeszłości i osobistych historii rodzinnych. Projekt ”AUTOPORTRET INTYMNY” jest kontynuacją projektu ”PORTRET INTYMNY”, który Fundacja Inwencja z Muzeum Idei zorganizowała w ubiegłym roku. Idea i forma projektu tak bardzo spodobała się  uczestnikom jaki organizatorom, że postanowili uczynić to wydarzenie cyklicznym.

Idea projektu: Każdy posiada jakąś historię, w każdej rodzinie jest jakaś postać, która stała się ważna – dziadek, babcia itp. nad czym codziennie się nie zastanawiamy. Podświadomie jednak odnosimy się do tej osoby w postrzeganiu rzeczywistości, podejmowaniu decyzji, postępowaniu. Nasi bliscy wychowywali nas w odniesieniu do przeszłego pokolenia. W domach zbieramy pamiątki czy zdjęcia – artefakty, które są dla nas śladem. Zbiór tych rzeczy oraz opowieści tworzą obraz tej osoby. Chodzi o głębsze jej poznanie a tym samym  odniesienie się do nas samych. Uczestnicy mieli za zadanie pokazać siebie przez pryzmat historii swojej rodziny, zebranych pamiątek.

Pomysłodawca i głównym organizatorem projektu zajęła się Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA, natomiast partnerem ze strony ukraińskiej było mieszczące się we Lwowie Muzeum Idei.  Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Więcej szczegółów na stronie projektu:  www.portretintymny.pl

 

PORTRET INTYMNY 2016 – SLAVSKO – UKRAINA

W dniach 10-16 października w Slavsku na Ukrainie zrealizowany został autorski projekt Fundacji pt.: „Portret intymny”. Motywacją do realizacji projektu była potrzeba stworzenia możliwości nawiązania dialogu pomiędzy młodymi ludźmi z różnej przynależności kulturowej.

Głównym celem projektu było propagowanie działań artystycznych z zakresu sztuki współczesnej stanowiących wyraz budowania indywidualnych, subiektywnych często intymnych sposobów postrzegania odmienności i podobieństwa międzykulturowego dwóch sąsiadujących ze sobą narodów (Polski i Ukrainy).

Działania warsztatowe, podczas których młodzież, którą łączy wspólna pasja do sztuki współczesnej mogła zbliżyć się do siebie i odkryć podobieństwa, wspólne korzenie i w konsekwencji przezwyciężyć stereotypy w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Organizacją projektu zajęła się Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego INWENCJA przy współpracy z lwowskim MUZEUM IDEI.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Więcej szczegółów na stronie projektu:  www.portretintymny.pl