samoDZIELNI

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0052/22 Wartość projektu: 1 824 864,00 zł Kwota dofinansowania: 1 520 720,00 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII...

OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0026/20-00 Wartość projektu: 2 926 773,00 zł Kwota dofinansowania: 2 780 434,34 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

poMOCNA dłoń (WYPOŻYCZALNIA)

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0018/21-00 Wartość projektu: 924 375,00 zł Kwota dofinansowania: 878 156,25 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

Opieka Bez Barier

Numer umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0110/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. Wartość projektu 5 054 250,00 zł Kwota dofinansowania 4 801 537,50 zł Program Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś....