Opieka Bez Barier

Numer umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0110/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. Wartość projektu 5 054 250,00 zł Kwota dofinansowania 4 801 537,50 zł Program Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś....