OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0026/20-00 Wartość projektu: 2 926 773,00 zł Kwota dofinansowania: 2 780 434,34 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

Opieka Bez Barier

Numer umowy o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0110/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. Wartość projektu 5 054 250,00 zł Kwota dofinansowania 4 801 537,50 zł Program Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś....