OPERACJA KWALIFIKACJA

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r. Wartość projektu: 12 851 744,66 zł Kwota dofinansowania: 11 566 570,17 zł Program: Europejski Fundusz SpołecznyRegionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata...