OPERACJA KWALIFIKACJA

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r. Wartość projektu: 9 688 791,94 zł Kwota dofinansowania: 8 719 912,73 zł Program: Europejski Fundusz SpołecznyRegionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata...