W ogniu doświadczeń

„W ogniu doświadczeń” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i...

Akademia Certyfikacji

„Akademia Certyfikacji” – realizowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Poddziałanie 8.1.1, Działanie 8.1, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na terenie woj. śląskiego, skierowany do branży budowlanej. Fundacja...