OPERACJA KWALIFIKACJA

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r. Wartość projektu: 12 851 744,66 zł Kwota dofinansowania: 11 566 570,17 zł Program: Europejski Fundusz SpołecznyRegionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata...

OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0026/20-00 Wartość projektu: 2 926 773,00 zł Kwota dofinansowania: 2 780 434,34 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

poMOCNA dłoń (WYPOŻYCZALNIA)

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0018/21-00 Wartość projektu: 924 375,00 zł Kwota dofinansowania: 878 156,25 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

S.O.S – Szansa Opieka Samodzielność

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0025/20-00 Wartość projektu: 4 704 851,25 zł Kwota dofinansowania: 4 209 603,75 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...