USŁUGI OPIEKUŃCZE

USŁUGI OPIEKUŃCZE I TELEOPIEKA – W TWOIM DOMU – DLA CIEBIE! wykwalifikowana kadra opiekunów/opiekunek opieka dla niesamodzielnych w miejscu zamieszkania Indywidualny Plan Wsparcia dopasowany do Twoich potrzeb! NOWOCZESNA TECHNOLOGIA – dla każdego Uczestnika opaski...

samoDZIELNI

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0052/22 Wartość projektu: 1 824 864,00 zł Kwota dofinansowania: 1 520 720,00 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII...

OPERACJA KWALIFIKACJA

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r. Wartość projektu: 12 851 744,66 zł Kwota dofinansowania: 11 566 570,17 zł Program: Europejski Fundusz SpołecznyRegionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata...

OPIEKA Z RĘKĄ NA PULSIE II

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0026/20-00 Wartość projektu: 2 926 773,00 zł Kwota dofinansowania: 2 780 434,34 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...

poMOCNA dłoń (WYPOŻYCZALNIA)

Numer umowy o dofinansowanie: RPPK.08.03.00-18-0018/21-00 Wartość projektu: 924 375,00 zł Kwota dofinansowania: 878 156,25 zł Program: Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII...